XLVIII Liceum Ogólnokształcące

im. Edwarda Dembowskiego

w Warszawie

ul. Barska 32

02-315 Warszawa

tel.: (22) 822 06 58

e-mail: lo48@lo48.waw.pl

 
0
strona testowa

Aktualności

16 października 2020 08:26 | Aktualności

Zasady współpracy na szkolnej platformie Microsoft Teams oraz na platformie ZOOM

 

 Zasady współpracy

na szkolnej platformie Microsoft Teams

oraz na platformie ZOOM


1. Microsoft Teams z domeną „lo48.onmicrosoft” jest platformą szkolną służącą tylko do celów dydaktycznych - prowadzenia zajęć/spotkań/konsultacji. W tym celu wykorzystywana jest również platforma do wideokonferencji ZOOM

2. Wszyscy uczniowie - członkowie platformy pracują wyłącznie w utworzonych zespołach przez nauczyciela lub administratora.

3. Na platformie Teams każdy członek zespołu ma swoje indywidualne konto. Udostępnianie loginów i haseł jest zabronione. Do zajęciach na platformie ZOOM uczniowie dołączają za pomocą linków otrzymanych od nauczyciela przedmiotu za pośrednictwem Librusa.

4. Wszyscy użytkownicy obu platform zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad Netykiety.

5. Lekcje/spotkania on-line wyznaczają nauczyciele.

6. Lekcje/spotkania on-line rozpoczynają i kończą prowadzący nauczyciele.

7. Administratorzy mają prawo do kontroli aktywności uczniów na platformie.

8. W trakcie lekcji/spotkań nie wolno nagrywać, robić zdjęć, zrzutów ekranu itp. bez zgody osób w niej uczestniczących (podczas nagrywania wszyscy otrzymują automatycznie na ekranach komunikat o nagrywaniu).

9. Podczas zajęć zdalnych wszystkie mikrofony w komputerach, telewizory, radia i inne sprzęty w domu muszą być wyciszone.

10. Tzw. przejmowanie pulpitu może następować tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z lekcją.

11. Nie wrzucamy linków, hasztagów itp. na grupę zajęciową bez zgody osoby prowadzącej.

12. Stosujemy się do zasad ustalonych w danej grupie - zespole.

13. Wyrażanie treści naruszających godność lub dobra osobiste jest zabronione.

14. Naruszenie powyższych zasad może mieć wpływ na ocenę z zachowania.

15. Nie wiesz czegoś, nie możesz znaleźć informacji: Nauczyciel/ pracownik szkoły odpowiada na emaile, wiadomości, czaty w godzinach pracy szkoły ( od godz.8.00 do 16.00). Nauczanie zdalne nie oznacza dostępności przez 24h.

• sprawdź najpierw email, czat grupy, zakładki na Teams, stronę szkoły, fb szkoły, w wiadomości w Librusie;
• zapytaj koleżankę /kolegę z klasy/szkoły;
• jeśli dalej nie wiesz - zapytaj nauczyciela/ wychowawcę.

16. W trakcie nauczania zdalnego obowiązującymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie placówki pozostają Statut Szkoły wraz z Wewnątrzszkolnymi i Przedmiotowymi Zasadami Oceniania oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zachowania

17. Do czasu obowiązywania zdalnego nauczania powyższe zasady dotyczą również innych kanałów komunikacji zdalnej

Przeczytano: 318 razy. Wydrukuj|Do góry