XLVIII Liceum Ogólnokształcące

im. Edwarda Dembowskiego

w Warszawie

ul. Szczęśliwicka 50/54 (od 01.09.20 - ul. Barska 32)

02-353 Warszawa

tel.: (22) 822 06 58

e-mail: lo48@lo48.waw.pl

 
0

Aktualności

25 marca 2020 16:41 | Aktualności

INFORMACJA NA TEMAT ZDALNEGO NAUCZANIA W XLVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. E. DEMBOWSKIEGO

Zgodnie z rozporządzeniem MEN  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w XLVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Edwarda Dembowskiego  w Warszawie jest realizowana na odległość.
Będzie oparta o przepływie informacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami poprzez prowadzony dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, aplikacje do prowadzenia zajęć online oraz pocztę elektroniczną.  Realizacja zadań jest dla wszystkich stron obowiązkowa. W trakcie realizacji nauczania na odległości nauczyciele realizują zagadnienia podstawy programowej w trakcie lekcji prowadzonych online, poprzez wyznaczenie zakresu materiału i sprawdzenie stopnia jego realizacji,  oceniają postępy w nauce według zasad przyjętych w WZO, udzielają wskazówek oraz są w kontakcie z uczniem/rodzicem poprzez dziennik elektroniczny i maile.

Za organizację kształcenia na odległość, o szczegółach którego uczniowie, rodzice i nauczyciele powiadomieni zostali za pośrednictwem dziennika elektronicznego, odpowiada dyrektor szkoły.

Kontakt z organami szkoły w czasie zawieszenia zajęć :

lo48@lo48.waw.pl    ( sekretariat szkoły )
k.cozel_starewicz@lo48.waw.pl  ( dyrektor szkoły )
monika.wrzosek@lo48.waw.pl ( zastępca dyrektora )

Przeczytano: 206 razy. Wydrukuj|Do góry