Rekrutacja

Poniedziałek, 20.05.19, jest ostatnim dniem składania wniosków rekrutacyjnych. Wnioski wraz z załącznikami można składać  w godz. 8-15. Zapraszamy do biblioteki.

Uwaga!

1. Przypominamy o dostarczeniu do wglądu orginałów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

2. Pod wnioskiem podpisują się obydwoje rodzice/orawni opiekunowie sprawujący opiekę nad dzieckiem. W przypadku braku podpisu jednego z rodziców/opiekunów (np. nieobecność czasowa rodzica) rodzic podpisujący wniosek obok podpisu składa pisemne oświadczenie wyjaśniając brak drugiego podpisu.

Opublikowano: 17 maja 2019 07:55

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 757

Wszelkie prawa zastrzeżone © XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego

Wszelkie prawa zastrzeżone © XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • strona testowa