Sprawozdanie finansowe za rok 2018

DBFO - Ochota  m.st. Warszawy, jako jednostka obsługująca, sporządziła jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok dla naszej placówki oświatowej. W myśl § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskie (Dz. U. z 2017 poz. 1911)  sprawozdanie to  zostało opublikowane na stronie internetowej jednostki obsługującej i jest dostępne na stronie internetowej www.dbfo-ochota.waw.pl w zakładce "Finanse, Budżety placówek".

Opublikowano: 15 maja 2019 12:21

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 397

Wszelkie prawa zastrzeżone © XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego

Wszelkie prawa zastrzeżone © XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • strona testowa