XLVIII Liceum Ogólnokształcące

im. Edwarda Dembowskiego

w Warszawie

ul. Szczęśliwicka 50/54 (od 01.09.20 - ul. Barska 32)

02-353 Warszawa

tel.: (22) 822 06 58

e-mail: lo48@lo48.waw.pl

 
0

Aktualności

08 maja 2019 14:20 | Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

W poniedziałek, 13. maja 2019, rozpoczynamy etap rekrutacji obejmujący przyjmowanie wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wydrukowane z systemu rekrutacyjnego wnioski (podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów) wraz z załącznikami przyjmowane będą do 20. maja 2019 w godz. 9-15.

UWAGA - niezłożenie kompletu dokumentów w w/w terminie skutkuje nieuwzględnieniem kandydata w procesie rekrutacji.

Przeczytano: 2568 razy. Wydrukuj|Do góry