XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie
https://lo48.waw.pl

03 września 2020 13:37 | Aktualności

Pomoc socjalna dla uczniów
Stypendia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota.

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w sprawie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020-2021.

W piśmie tym podane są wszelkie szczegóły, m. in. kto jest uprawniony do otrzymania pomocy finansowej w ramach ww programu rządowegoMateriały te są dostępne na stronie internetowej Biura Edukacji, w zakładce „Dla ucznia i rodzica” – „Pomoc socjalna dla uczniów”

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

W związku z powyższym proszę, aby zainteresowane osoby przekazały do 9.09.20r wniosek do: Dyrekcji szkoły, wychowawcy lub pedagoga szkolnego.