XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie
https://lo48.waw.pl

06 września 2018 09:27 | Aktualności

POMOC SOCJALNA DLA UCZNIA w roku szkolnym 2018 – 2019

 

 

 

Do 17 września 2018 do pokoju numer 17 są przyjmowane wnioski dotyczące przyznania stypendium szkolnego od uczniów zamieszkałych na terenie WARSZAWY. Uczniowie zamieszkujący poza teren Warszawy ubiegają się o stypendia, zasiłki szkolne i dofinansowanie dożywiania we właściwych z uwagi na miejsce zamieszkania Ośrodkach Pomocy Społecznej.

3835_1.jpg

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł . Sposób obliczania dochodu wyjaśniono w instrukcji do wniosku.


Wniosek pobierz

Instrukcją wypełniania pobierz