XLVIII Liceum Ogólnokształcące

im. Edwarda Dembowskiego

w Warszawie

ul. Barska 32

02-315 Warszawa

tel.: (22) 822 06 58

e-mail: lo48@lo48.waw.pl

 
0

Pedagog

pedagog1.jpg [300x276]Gabinet 209 (II piętro) 
 

Aktualne godziny pracy

 

   Katarzyna Brzeska   Marta Grodzicka   Iwona Jankiewicz 
 PONIEDZIAŁEK  14.10 - 17.00 08.00 - 13.00  
WTOREK 11.10 - 17.00 08.00 - 12.00

09.00 - 11.05

12.45 - 13.40

ŚRODA 07.30 - 17.00 13.45 -17.45  
CZWARTEK 07.30 - 17.00    
PIATEK 07.30 - 12.50   09.00 - 12.00 


 


Wykaz niektórych wniosków do procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XLVIII LO i PPP Nr 9

Wzory wniosków pobierz


Badanie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pod kątem specyficznych trudności w nauce

 

Jeżeli badanie pod kątem specyficznych trudności w nauce nie zostało przeprowadzone w toku nauki rodzic lub pełnoletni uczeń może za pośrednictwem Dyrektora XLVIII L.O. zwrócić się do Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 9 w Warszawie o przeprowadzenie takiego badania podając zauważone przez siebie symptomy trudności w nauce ucznia.


Wniosek rodzica o badanie pobierzPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 w Warszawie

http://poradnia9.waw.pl/Pedagog szkolny pracuje w:

 

 • zakresie zadań ogólnowychowawczych
 • zakresie profilaktyki wychowawczej 
 • zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej
 • w zakresie problemów w czasie zdalengo nauczania
  (izolacja, problemy edukacyjne nie wynikające
  z przyczyn technicznych)
 • zakresie indywidualnej opieki 
  pedagogiczno-psychologicznej, a w szczególności: 
 1. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 2. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 3. udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 4. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży. 
 • zakresie pomocy materialnej:
Bezpłatne obiady
 
Pomoc w formie posiłku dla ucznia jest przyznawana nieodpłatnie, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 1028 zł. na osobę.
Wymagane dokumenty po uprzedniej odmowie w OPSie.
- Pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku.
- Zaświadczenia potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc, lub oświadczenie o osiąganych dochodach.
- W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole powinni złożyć wniosek we właściwej ze względu na miejsce swojego zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. Wniosek o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dziecka w szkole można składać w trakcie całego roku szkolnego. W przypadku odmowy sfinansowania dożywiania przez Ośrodek Pomocy Społecznej rodzice, prawni opiekunowie, lub pełnoletni uczeń może złożyć wniosek do Dyrektora Szkoły, który po przeanalizowaniu sytuacji rodzinnej ucznia może podjąć decyzję o finansowaniu posiłków w ramach własnych środków

WNIOSEK pobierz

 • organizacja pracy nauczyciela-pedagoga szkolnego
 • socjoterapia
 • koordynowanie zespołów PPP
 • trening zastępowania agresji

 

 Jeśli masz jakiś problem, nie zostawaj z tym sam.

wsparcie.jpg [300x150]

Słowa leczą

POROZMAWIAJMY