XLVIII Liceum Ogólnokształcące

im. Edwarda Dembowskiego

w Warszawie

ul. Barska 32

02-315 Warszawa

tel.: (22) 822 06 58

e-mail: lo48@lo48.waw.pl

 
0

Absolwenci

Zestawienie liczby klas i absolwentów
l. p. rok  klasa liczba klas liczba absolwentów
1 60/61 XI A 1 17
XI B 1 17
razem 2 34
2 61/62 XI A 1 18
XI B 1 19
razem 2 37
3 62/63 XI A 1 23
XI B 1 19
XI C 1 19
razem 3 61
4 63/64 XI A 1 21
XI B 1 27
XI C 1 24
razem 3 72
5 64/65 XI A 1 30
XI B 1 35
XI C 1 32
razem 3 97
6 65/66 XI A 1 26
XI B 1 26
XI C 1 32
razem 3 84
7 66/67 XI A 1 31
XI B 1 35
XI C 1 28
XI D 1 28
razem 4 122
8 67/68 XI A 1 30
XI B 1 29
XI C 1 27
XI D 1 27
XI E 1 19
razem 5 132
9 68/69 XI A 1 24
XI B 1 27
XI C 1 23
XI D 1 25
XI E 1 23
XI F 1 21
razem 6 143
10 69/70 XI  1 14
razem 1 14
11 70/71 IV A 1 27
IV B 1 29
IV C 1 22
IV D 1 29
IV E 1 21
razem 5 128
12 71/72 IV A 1 33
IV B 1 32
IV C 1 23
IV D 1 16
razem 4 104
13 72/73 IV A 1 21
IV B 1 22
IV C 1 25
IV D 1 22
IV E 1 29
razem 5 119
14 73/74 IV A 1 36
IV B 1 23
IV C 1 29
IV D 1 31
IV E 1 26
razem 5 145
15 74/75 IV A 1 26
IV B 1 40
IV C 1 35
IV D 1 30
razem 4 131
16 75/76 IV A 1 30
IV B 1 26
IV C 1 32
IV D 1 36
IV E 1 29
razem 5 153
17 76/77 IV A 1 32
IV B 1 25
IV C 1 25
IV D 1 27
IV E 1 23
razem 5 132
18 77/78 IV A 1 33
IV B 1 25
IV C 1 18
IV D 1 34
IV E 1 29
IV F 1 19
razem 6 158
19 78/79 IV A 1 28
IV B 1 26
IV C 1 36
IV D 1 24
IV E 1 24
razem 5 138
20 79/80 IV A 1 35
IV B 1 25
IV C 1 26
IV D 1 30
razem 4 116
21 80/81 IV A 1 24
IV B 1 31
IV C 1 31
IV D 1 32
IV E 1 25
IV F 1 18
IV G 1 14
razem 7 175
22 81/82 IV A 1 27
IV B 1 30
IV C 1 30
IV D 1 17
IV E 1 29
IV F 1 18
razem 6 151
23 82/83 IV A 1 27
IV B 1 33
IV C 1 32
IV D 1 32
razem 4 124
24 83/84 IV A 1 23
IV B 1 29
IV C 1 36
IV D 1 16
razem 4 104
25 84/85 IV A 1 30
IV B 1 18
IV C 1 31
IV D 1 23
razem 4 102
26 85/86 IV A 1 19
IV B 1 21
IV C 1 29
IV D 1 17
razem 4 86
27 86/87 IV A 1 27
IV B 1 13
IV C 1 25
IV D 1 19
razem 4 84
28 87/88 IV A 1 26
IV B 1 21
IV C 1 22
IV D 1 29
razem 4 98
29 88/89 IV A 1 24
IV B 1 18
IV C 1 25
IV D 1 27
razem 4 94
30 89/90 IV A 1 27
IV B 1 20
IV C 1 28
IV D 1 24
razem 4 99
31 90/91 IV A 1 21
IV B 1 30
IV C 1 19
IV D 1 26
IV E 1 26
razem 5 122
32 91/92 IV A 1 20
IV B 1 32
IV C 1 18
IV D 1 20
IV E 1 31
razem 5 121
33 92/93 IV A 1 29
IV B 1 32
IV C 1 26
IV E 1 22
razem 4 109
34 93/94 IV A 1 25
IV B 1 25
IV C 1 26
IV D 1 23
IV E 1 28
razem 5 127
35 94/95 IV A 1 26
IV B 1 24
IV C 1 29
IV D 1 19
IV E 1 26
IV F 1 24
razem 6 148
36 95/96 IV A 1 27
IV B 1 31
IV C 1 30
IV D 1 28
razem 4 116
37 96/97 IV A 1 29
IV B 1 29
IV C 1 32
IV D 1 29
IV E 1 24
razem 5 143
38 97/98 IV A 1 31
IV B 1 28
IV C 1 31
IV D 1 21
IV E 1 31
razem 5 142
39 98/99 IV A 1 30
IV B 1 30
IV C 1 27
IV D 1 27
IV E 1 24
IV F 1 32
razem 6 170
40 99/00 IV A 1 29
IV B 1 31
IV C 1 34
IV D 1 33
IV E 1 30
razem 5 157
41 00/01 IV A 1 33
IV B 1 23
IV C 1 31
IV D 1 27
IV E 1 30
razem 5 144
42 01/02 IV A 1 31
IV B 1 33
IV C 1 32
IV D 1 30
IV E 1 24
razem 5 150
43 02/03 IV A 1 32
IV B 1 32
IV C 1 31
IV D 1 36
IV E 1 34
razem 5 165
44 03/04 IV A 1 33
IV B 1 36
IV C 1 32
IV D 1 36
IV E 1 29
IV F 1 30
razem 6 196
45 04/05 III A 1 32
III B 1 30
III C 1 32
III D 1 33
III E 1 32
III F 1 33
razem 6 192
46 05/06 III A 1 30
III B 1 32
III C 1 32
III D 1 33
III E 1 29
III F 1 30
razem 6 186
47 06/07 III A 1 29
III B 1 31
III C 1 32
III D 1 29
III E 1 30
III F 1 30
III G 1 30
razem 7 211
48 07/08 III A 1 30
III B 1 29
III C 1 33
III D 1 29
III E 1 31
III F 1 28
razem 6 180
49 08/09 III A 1 31
III B 1 33
III C 1 33
III D 1 32
III E 1 33
III F 1 32
razem 6 194
  50       09/10       III A 1 27
III B 1 26
III C 1 24
III D 1 31
III E 1 31
III F 1 30
III G 1 29
razem 7 198
51 10/11 III A 1 31
III B 1 31
III C 1 28
III D 1 29
III E 1 30
III F 1 30
razem 6 179
 52   
 11/12      III A   1  31
III B 1  24
III C 1  28
III D 1  27
III E 1  33
III F 1  31
razem    6 174
    53    12/13   III A 1 30
 III B  1  31
 III C  1  22
III D 1 32
III E 1 33
III F 1 33
razem 6 181
   54 13/14 III A 1 24
III B 1 27
III C 1 19
III D 1 33
III E 1 28
III F 1 31
razem 6 162
  55   14/15

III A

 1 20
III B  1 30

III C

 1 29
III D  1 33
III E  1 29
III F  1 33
razem  6  174


5615 /16

III A 1 21 
III B 1 29    
III C 1 22 
III D 1 31 
III E 1 29 
III F 1 30 
razem  6 162 


5716 /17

III A 1 29
III B 1 16
III C 1 17
III D 1 31
III E 1 31
III F 1 32
razem 6 156


5817 /18

III A 1 21
III B 1 13
III C 1 17
III D 1 31
III E 1 23
III F 1 29
razem 6 134
 
III A 1 20

 

59

18 /19III B 1 24
III C 1 20
III D 1 29
III E 1 31
III F 1 29
  6 153
RAZEM 282 7730