XLVIII Liceum Ogólnokształcące

im. Edwarda Dembowskiego

w Warszawie

ul. Barska 32

02-315 Warszawa

tel.: (22) 822 06 58

e-mail: lo48@lo48.waw.pl

 
0

Matura

OKE [389x129]ZASADY SKŁADANIA DEKLARACJI

NA EGZAMIN MATURALNY

przeprowadzany w maju 2021 roku

 

KTO?

do kogo składa?

do kiedy? 

(deklaracja wstępna)

do kiedy? (deklaracja ostateczna)

wzór deklaracji (załącznik)

A. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021 r.

do dyrektora szkoły macierzystej

do 30.09.2020

do 7.02.2021

1a pobierz

B. Absolwent, który ukończył LO, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2019/2020

do dyrektora szkoły macierzystej

do 30.09.2020 nieobowiązkowo

do 7.02.2021

1a pobierz

 

Absolwent, którzy będzie korzystać z dodatkowych dostosowań warunków  lub formy przeprowadzanie egzaminu maturalnego zobowiązany jest złożyć dodtakowo:

  Załącznik 4b INFORMACJA O SPOSOBIE LUB SPOSOBACH DOSTOSOWANIA WARUNKÓW LUB FORMY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ZDAJĄCEGO


Szczegółowe informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 tutaj