XLVIII Liceum Ogólnokształcące

im. Edwarda Dembowskiego

w Warszawie

ul. Barska 32

02-315 Warszawa

tel.: (22) 822 06 58

e-mail: lo48@lo48.waw.pl

 
0

Klub 48

 

Miło nam poinformować, że uczniowie XLVIII Liceum Ogólnokształcącego maja możliwość uczestniczenia w pracach nowo powołanego Klubu Integracji Społecznej Klub 48.

Działalność Klubu będzie polegała na promowaniu idei ekonomii społecznej i solidarnej, w której w ramach prowadzonej działalności, poza wypracowaniem zysku liczą się także korzyści społeczne.W tym celu będziemy ściśle współpracować z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, które koordynuje rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. Do głównych zadań MCPS należy wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem, m.in. jednostkami samorządu terytorialnego, biznesem, rynkiem pracy, uczelniami. Prowadzi także analizy pomagające pokonywać bariery w rozwoju sektora ekonomii społecznej.


Głównym celem Klubu 48 będzie intensyfikowanie korzyści społecznych, działanie na rzecz rozwoju lokalnego oraz przywracanie godności i niezależności ekonomicznej ludziom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Opiekunami Klubu 48 są Monika Częstochowska oraz Monika Jagodzińska


Działalność w roku szkolnym 2019/2020

 

 

#zostanwdomu i zrób coś dobrego

relacja tutajobiad [485x485]

 

Kiermasz ciast na rzecz

tzw. "zawieszonych obiadów" 

relacja tutaj
Świąteczne skarpetki

dla pacjentów szpitala psychiatrycznego

relacja tutaj
Udział w akcji #GWIAZDKĘ ONE DAY

relacja tutaj