XLVIII Liceum Ogólnokształcące

im. Edwarda Dembowskiego

w Warszawie

ul. Szczęśliwicka 50/54 (od 01.09.20 - ul. Barska 32)

02-353 Warszawa

tel.: (22) 822 06 58

e-mail: lo48@lo48.waw.pl

 
0

Schule im Wandel

 

Dembowski w ogólnopolskim projekcie „SCHULE IM WANDEL”


img_20170613_1313041jpg [300x225]


XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego laureatem trzeciej edycji programu "Odznaka jakości - Zmieniająca się szkoła"

podsumowanie projektu tutaj


Jako jedyna szkoła z Mazowsza znaleźliśmy się w gronie 15 szkół w Polsce, które pod patronatem Goethe Institut i  Wydziału Rozwoju Kompetencji Językowych ORE w bieżącym roku szkolnym będą realizowały projekt pt. „Odznaka jakości Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła”. 


schule.jpg [300x130]


Wszystkie działania uczestników projektu skupione będą wokół nauczania języka niemieckiego jako języka obcego, jednak program zakłada szeroką współpracę z uczniami i z nauczycielami innych przedmiotów. Projekt opiera się na aktywizacji metody pracy z uczniem,kształceniu kompetencji kluczowych, wspieraniu wielojęzyczności, na kreatywnym wykorzystaniu technologii informacyjnych, jak równieżotwarciu szkoły na zewnątrz,demokratyzacja życia w szkole i inicjatywie ucznowskiej.

Uczniowie będą mieli okazję wcielić się w rolę nauczyciela i poprowadzić zajęcia języka niemieckiego, uczestniczyć w zajęciach bilingwalnych (dwujęzyczne nauczanie przedmiotów) a także doskonalić swoje umiejętności językowe – i nie tylko -  podczas realizacji mniejszych projektów edukacyjnych.

 

Nad projektami realizowanymi w ramach tego programu pracują:

1. Koordynator szkolny: Monika Wrzosek (język niemiecki)

2. Nauczyciele:

 • Kinga Stępień (język niemiecki, wok)
 • Anna Kilen (biologia)
 • Justyna Becherka ( język rosyjski)
 • Dorota Gniazdowska (język polski, wok)
 • Joanna Chmielewska (język angielski)
 • Dorota Brylińska (język angielski)
 • Katarzyna Rewera – Malec (język polski)
 • Aleksandra Zegarska (bibliotekarz)
 • Iwona Długokęcka – Tabaka (język polski, bibliotekarz)
 • Małgorzata Kobierska  (informatyka)
 • Grażyna Bańkowska - Chrzanowska (język rosyjski)
 • Małgorzata Chudoba (język polski)
 • Katarzyna Cozel – Starewicz (historia)
 • Regina Nagadowska (język polski)
 • Anna Wójcik – Krupińska (fizyka)
 • Renata Sapińska (chemia)

3. Samorząd szkolny


Zapraszamy do zapoznania sie z działaniami

podjętymi w ramach tego projektu

HARMONOGRAM PROJEKTU

 

Mamy nadzieję, że dzięki trudowi nauczycieli i uczniów, ich fantazji, kreatywności i pomysłowości zrealizowane zostaną wszystkie zadania, które zaplanowaliśmy, a należą do nich zadania obowiązkowe:  projekty edukacyjne, lekcje metodą LDL, inicjatywy uczniowskie, autorefleksje dotyczące używania języka niemieckiego  na zajęciach oraz zadania dodatkowe: eksperymentowanie z metodą CLIL  (nauczanie bilingwalne), projekt międzyprzedmiotowy, otwarcie szkoły na zewnątrz czy lekcje otwarte.

Liczymy na Wasze zaangażowanie, nietuzinkowe pomysły i dobrą energię, dzięki którym zdobędziemy nie tylko certyfikat  i tabliczką świadczącą o ukończeniu programu, ale przede wszystkim staniemy się bogatsi o nowe doświadczenia i umiejętności.

Życzymy wszystkim uczestnikom programu dobrej zabawy !

Viel Spaß und mach`s gut!


SPRAWOZDANIE PO I SEMESTRZE 

Od początku roku szkolnego wytrwale pracujemy nad naszą „Zmieniającą się szkołą”. Do ferii zarówno uczniowie, jaki i nauczyciele mieli okazję uczestniczyć w realizacjiróżnorodnych zadań, których się podjęliśmy w ramach tego projektu. Dotychczas udało nam się wspólnie realizować następujące zadania:

 1. Z puli zadań obowiązkowych (m.in.):

a)      zadanie 1: projekty językowe

 • „GeschichteeinerGrenze”  - klasy 1 i p. Kinga Stępień
 • „Treffpunkt Wien“ – klasy 1 i p. Monika Wrzosek

b)      zadanie 2: koordynowanie przeprowadzenia lekcji języka niemieckiego metodą LDL - zadanie w toku realizacji– uczniowie klas 1 i 2 oraz p. Monika Wrzosek  i p. Kinga Stępień

c)       zadanie 3: prowadzenie zajęć języka niemieckiego w języku docelowym – zadanie w toku realizacji – nauczyciele języków obcych

 

2. z puli zadań dodatkowych

a)      zadanie 5: impreza/inicjatywa uczniowska

 • Festiwal Nauki „Manekiny, czyli sztuczny świat” - koordynator projektu p. Anna Kilen– nauczyciel biologii, nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne zadania projektowe
 • „Biblioteka inspiruje”- p. Iwona Długokęcka – Tabaka i  p. Aleksandra Zegarska

b)      zadanie 7: międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny

 • Interdyscyplinarny projekt humanistyczno - informatyczny – p. Dorota Gniazdowska i p. Małgorzata Kobierska
 • „Historia w literaturze” - p. Dorota Gniazdowska i p. Katarzyna Cozel – Starewicz  - projekt w toku realizacji

c)       zadanie 8: impreza/inicjatywa uczniowska: Spotkanie autorskie z Anną Kaszubską i ZarganNasordinovą- autorkami książki „186 szwów. Z Czeczenii do Polski. Droga matki” zorganizowane z inicjatywy Dyskusyjnego Klubu Książki we współpracy z Instytutem Książki w Warszawie – p. Katarzyna Rewera – Malec i p. Aleksandra Zegarska

d)      zadanie 9: lekcje otwarte – zadanie w toku realizacji

Relacje z poszczególnych imprez dostępne są na stronie szkoły, natomiast tu (link do prezentacji) można zobaczyć wymierne efekty Waszej pracy powstałe w ramach zajęć projektowych.

Realizacja tych zadań wymagała zarówno od Nas – nauczycieli, jaki i od Was – uczniów - dużego zaangażowania, ale sprawiła dużo satysfakcji  i pozwoliła dostrzec, jak kreatywni potraficie być, jak różnorodne macie talenty i jakie są Wasze mocne stron. Niejednokrotnie jest to niemożliwe w toku tradycyjnych lekcji. Mamy nadzieję, że dotychczasowe inicjatywy pokazały, że szkoła to nie tylko tablica i podręcznik, a „zamiana miejsc” na lekcjach „LernendurchLehren” prowadzonych przez Was pozwoli wszystkim uczestnikom popatrzeć na siebie z innej perspektywy J

W drugim semestrze zapraszamy Was do współuczestnictwa w kolejnych projektach.

W najbliższym czasie – KONCERT WIOSENNY