XLVIII Liceum Ogólnokształcące

im. Edwarda Dembowskiego

w Warszawie

ul. Szczęśliwicka 50/54 (od 01.09.20 - ul. Barska 32)

02-353 Warszawa

tel.: (22) 822 06 58

e-mail: lo48@lo48.waw.pl

 
0
UWAGA ABITURIENCI! Lektura obowiązkowa - wiadomości i ogłoszenia w LIbrusie :)

Regulaminy

REGULAMIN  BIBLIOTEKI

 

 1. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
   
 2. Z wypożyczalni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły za okazaniem karty bibliotecznej.
   
 3. Posługiwanie się kartą biblioteczną jest równoznaczne ze znajomością regulaminu biblioteki XLVIII Liceum Ogólnokształcącego
  im. E. Dembowskiego w Warszawie.
   
 4. W razie utraty karty bibliotecznej należy niezwłocznie powiadomić bibliotekę. Koszty wystawienia nowej karty obciążają czytelnika i wynoszą 2 zł.
   
 5. Książki można wypożyczać na okres jednego miesiąca z wyłączeniem nowości, które wypożyczane są na okres 2 tygodni.
   
 6. Dokumenty multimedialne można wypożyczać na okres 2 tygodni.
   
 7. Książki podaje czytelnikowi bibliotekarz po jego uprzedniej prośbie. Czytelnik nie może samodzielnie sięgać po książki z pólek ani korzystać z drabinek rozstawionych między regałami.
   
 8. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
   
 9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, należy odkupić tą samą książkę lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
   
 10. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki do końca roku szkolnego.
   
 11.  Istnieje możliwość wypożyczenia książek na wakacje uczniom, którzy kończą klasę I lub II. Wypożyczenia wakacyjne będą możliwie po rozliczeniu się czytelnika z biblioteką za dany rok szkolny.
   
 12. We wrześniu nie będą mogli wypożyczać uczniowie, którzy nie rozliczyli się z biblioteką za poprzedni rok szkolny i wypożyczenia wakacyjne.
   
 13. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką i dostarczenia do sekretariatu szkoły zaświadczenia podstemplowanego przez bibliotekę.

 

 

REGULAMIN CZYTELNI

 

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik naszej szkoły.

 2. W czytelni należy zachować ciszę.

 3. W czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

 4. Dostęp do zbiorów jest wolny.

 5. Wykorzystywane czasopisma odnosi się na właściwe miejsce,
  a książki wyjęte z półki zostawia się na stoliku.

 6. Książki z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczane do domu pod koniec pracy biblioteki (od 14:30), pod warunkiem zwrotu następnego dnia rano (do 8:30).

 7. Wszystkie numery czasopism w danym momencie już nieaktualnych można wypożyczać na okres 1 tygodnia.

 8. Wszystkie dokumenty z czytelni należy szanować i wszystkie zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

 

biblioteka6.jpg [534x578]

1.    Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

2.    Z wypożyczalni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły za okazaniem karty bibliotecznej.

3.    Posługiwanie się kartą biblioteczną jest równoznaczne ze znajomością regulaminu biblioteki XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Warszawie.

4.    W razie utraty karty bibliotecznej należy niezwłocznie powiadomić bibliotekę. Koszty wystawienia nowej karty obciążają czytelnika i wynoszą 2 zł.

5.    Książki można wypożyczać na okres jednego miesiąca z wyłączeniem nowości, które wypożyczane są na okres 2 tygodni.

6.    Dokumenty multimedialne można wypożyczać na okres 2 tygodni.

7.    Książki podaje czytelnikowi bibliotekarz po jego uprzedniej prośbie. Czytelnik nie może samodzielnie sięgać po książki z pólek ani korzystać z drabinek rozstawionych między regałami.

8.    Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

9.    W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, należy odkupić tą samą książkę lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

10.Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki do końca roku szkolnego.

11. Istnieje możliwość wypożyczenia książek na wakacje uczniom, którzy kończą klasę I lub II. Wypożyczenia wakacyjne będą możliwie po rozliczeniu się czytelnika z biblioteką za dany rok szkolny.

12.We wrześniu nie będą mogli wypożyczać uczniowie, którzy nie rozliczyli się z biblioteką za poprzedni rok szkolny i wypożyczenia wakacyjne.

13.Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką i dostarczenia do sekretariatu szkoły zaświadczenia podstemplowanego przez bibliotekę.