XLVIII Liceum Ogólnokształcące

im. Edwarda Dembowskiego

w Warszawie

ul. Barska 32

02-315 Warszawa

tel.: (22) 822 06 58

e-mail: lo48@lo48.waw.pl

 
0

Dokumenty szkoły

Statut

XLVIII Liceum Ogólnokształcącego

im. Edwarda Dembowskiego


  Statut XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. E.Dembowskiego w Warszawie 28.08.2020


  Regulamin oceniania zachowania wyciąg z dn. 28.08.2020


  Wewnątrzszkolny System Oceniania wyciąg ze statutu 28.08.2020


Wewnętrzne procedury regulujące funkcjonowanie

XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego

w trakcie empidemii


  Regulamin działalności XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie trakcie prowadzonych w szkole zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020/21

 

  Zasady organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz pracy personelu administracji i obsługi XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w formule pracy zdalnej

  

  Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Warszawie w trakcie epidemii COVID-19

 

  Regulamin zachowania zasad bezpieczeństwa i funkcjonowania bufetu szkolnego w XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie w trakcie epidemii COVID-19

 

Inne dokumenty

 

Usprawiedliwanie nieobecności pobierz


Regulamin korzystania z szafek szkolnych pobierz


Regulamin i procedury dotyczące korzytsania z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki pobierz


Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego pobierz


Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierz


Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego pobierz