XLVIII Liceum Ogólnokształcące

im. Edwarda Dembowskiego

w Warszawie

ul. Szczęśliwicka 50/54

02-353 Warszawa

tel.: (22) 822 06 58

e-mail: lo48@lo48.waw.pl

 
0
W okresie wakacji sekretariat pracuje w godzinach 08:30 - 14:00

Dokumenty szkoły

Statut

XLVIII Liceum Ogólnokształcącego

im. Edwarda Dembowskiego


Statut 10.09.2018

Regulamin oceniania zachowania klas licealnych

 

 
Procedura dotycząca usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole i zwolnień doraźnych

Procedura dotycząca zwolnień ucznia z zajęć wychowania fizycznego
tabliczkamalatworzywozakazuzywaniatelefonowkomorkowych.jpg [300x300]


Regulamin i procedury dotyczące korzytsania z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki pobierz


 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego pobierz 


  

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierz


 


sport.jpg [300x298]


Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego pobierz