XLVIII Liceum Ogólnokształcące

im. Edwarda Dembowskiego

w Warszawie

ul. Szczęśliwicka 50/54

02-353 Warszawa

tel.: (22) 822 06 58

e-mail: lo48@lo48.waw.pl

 
0

Pedagog

pedagog1.jpg [300x276]Gabinet 202 (II piętro) 

tel. (22) 822 06 58 

Aktualne godziny pracy

 

 

Katarzyna Brzeska

 

Piotr Nurowski

 

PONIEDZIAŁEK

        7.00 - 16.00

       -------------

WTOREK

        12.10 - 16.10

       7.00 - 11.15

ŚRODA

        7.00 - 11.00

       11.00 - 15.00

CZWARTEK 

        7.00 - 12.00

       7.00 - 11.15 

PIĄTEK

        12.10 - 15.10

       -------------

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pedagog szkolny pracuje w:

 

 • zakresie zadań ogólnowychowawczych
 • zakresie profilaktyki wychowawczej 
 • zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej
 • zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej, a w szczególności: 
 1. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 2. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 3. udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 4. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży. 
 • zakresie pomocy materialnej:
 1. stypendia naukowe
 2. stypendia socjalne
 3. zapomogi
 4. bezpłatne obiady
 • organizacja pracy nauczyciela-pedagoga szkolnego
 • socjoterapia
 • koordynowanie zespołów PPP
 • trening zastępowania agresji

 

 Jeśli masz jakiś problem, nie zostawaj z tym sam.

wsparcie.jpg [300x150]

Słowa leczą

POROZMAWIAJMY