XLVIII Liceum Ogólnokształcące

im. Edwarda Dembowskiego

w Warszawie

ul. Szczęśliwicka 50/54

02-353 Warszawa

tel.: (22) 822 06 58

e-mail: lo48@lo48.waw.pl

 
0

Współpraca z łącznikami

Współpraca z łącznikami

1. Każda klasa wybiera łącznika z biblioteką.

2. Wszyscy łącznicy tworzą Klub Miłośników Biblioteki. Spotykają się na zebraniu organizacyjnym w drugiej połowie września, na którym mają możliwość zapisania się do jednej z sekcji.

3. W klubie działają następujące sekcje: dekoracyjna(gazetowa), porządkowa, „lotna” i informacyjno-marketingowa.

4. Członkowie sekcji dekoracyjnej są odpowiedzialni za przygotowywanie gazetki na tablicy przed wejściem do biblioteki oraz upiększanie wystroju biblioteki. Gazetka powinna być zmieniana raz w miesiącu; treść materiałów eksponowanych na niej musi być uzgodniona z nauczycielem-bibliotekarzem.

5. Członkowie sekcji porządkowej w miarę potrzeb pomagają w pracach porządkowych, np. odkurzanie półek na książki, wycinanie kart informacyjnych na półki i zakładek itp.

6. Członkowie sekcji „lotnej” odpowiedzialni są za odbiór makulatury z biblioteki i odwożenie/odnoszenie jej do punktu skupu.

7. Członkowie sekcji informacyjno-marketingowej mają za zadanie informować społeczność uczniowską o nowościach czytelniczych zakupionych przez bibliotekę szkolną, o imprezach przez nią organizowanych, ale też o działalności bibliotek w dzielnicy i mieście polegającej na organizacji spotkać autorskich czy konkursów różnego typu w formie plakatów i gazetek rozmieszczonych w całej szkole.

8. Niezależnie od przynależności do konkretnej sekcji, każdy łącznik ma za zadanie:

a) wyjaśniać sprawy bieżące związane z wypożyczaniem

b) pomagać w aktualizacji kart czytelników ze swojej klasy w każdym kolejnym roku nauki.

c) Kontrolować stan wypożyczeń swojej klasy i sprawdzać stan zadłużenia raz w miesiącu, w pierwszym tygodniu każdego miesiąca.

d) Na koniec roku szkolnego dopilnować zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki na konto klasy.

9. Za swoją pracę łącznicy otrzymują punkty z zachowania:

a) kontrola stanu zadłużenia klasy na początku każdego miesiąca – 1p.

b) rozliczenie całej klasy z biblioteką na koniec roku szkolnego – 5p.

c) prace zlecone przez nauczyciela- 1-5p. każdorazowo

d) prace wynikające z własnej inicjatywy 1-10p.każdorazowo.

e) praca w sekcji – 5-30p. raz w semestrze.